สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 ธ.ค. 2561 รวม 24 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน

ลิงค์: https://ehenx.com/1327/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ,นักบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาเว็บไซต์,นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน,ครูวิชาภาคพื้น,ครูการบิน,ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน,ผู้อำนวยการสำนักการเงินและคลัง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-30,890
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและคลัง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 30,890 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,030 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

นักบริหารงานทั่วไป 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

นักพัฒนาเว็บไซต์ 1
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,580 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 27,200 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 27,200 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท

ครูวิชาภาคพื้น
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 27,200 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ครูการบิน (เครื่องบิน)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 27,200 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ครูวิชาภาคพื้น
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 30,890 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 27,200 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือ 15,890 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

นักบริหารงานทั่วไป 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,670 บาท
คุณวุฒิ ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและคลัง

 

 1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  หรือบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1

 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน

 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบิน หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. เคยได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัยการบินหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินอย่างน้อย 1 หัวข้อเช่นระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System-SMS) มนุษยปัจจัย (Human Factors) แผนรองรับสถานการฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ (Aircraft Incident and Accident Investigation) ครูการบิน (Instructor Pilot Course:IP) เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ด้านการบิน และ
 3. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3

 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

นักบริหารงานทั่วไป 1

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

นักพัฒนาเว็บไซต์ 1

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3

 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
 2. หากมีประสบการณ์การดูและระบบเครือข่าย ระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย หรือดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application, Mobile Application, Client/Server) จะได้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือครุศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร จะได้ับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท)

 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหารจัดการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบิรหารจัดการการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย การเขียนตำราวิชาการที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิชาได้เป็นอย่างดี
 4. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

ครูวิชาภาคพื้น

 1. ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หรือ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศษสตร์ หรืออื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หรือ
 3. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจการบิน และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 4. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

ครูการบิน (เครื่องบิน)

 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 2. มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License)
 3. มีคุณวุฒิครูการบิน (Flight Instructor Rating) หรือปฏิบัติหน้าที่ครูการบินที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ
 4. มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินรวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมง
 5. มีวุฒิการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) หรือบัตรแสดงความสามารถในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของทางราชการ (Instrument Flying Card)

ครูวิชาภาคพื้น

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนทางด้านการบินไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีใบอนุญาตนักบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือเทียบเท่าที่ยังมีผลบังคับ (Valid) และมีประสบการณ์การสอนทางด้านการบินไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 3. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชา ดังนี้ Comunication Operation, Air Traffic Service, Flight Operation Officer, Aircraft Maintenance, Aircraft Instrument, Communication Maintenance, Meteorology, Air Navigation จากสถาบันที่มีการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ
 4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ของสถาบันการบินพลเรือนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการฝึกสอนและทดสอบการสอน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยศูนย์ฝึกการบิน
 5. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน

 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบิน หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
 2. เคยได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัยการบิน หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน อย่างน้อย 1 หัวข้อ เช่น ระบบบริหารการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System-SMS) มนุษยปัจจัย (Human Factors) แผนรองรับสถานการฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ (Aircraft Incident and Accident Investigation) ครูการบิน (Instructor Pilot Course:IP) เป็นต้น และมีประสบการณ์ ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัยการบิน หรือมีประสบการณ์ด้านการบิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ
 3. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือทางอื่นที่ สบ.พ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณืปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

นักบริหารงานทั่วไป 1

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี หรืออักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1

 1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน จากสถาบันที่ทางราชการรับรองหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
 2. เคยปฏิบัติงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์จากอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 1 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่