สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างโครงการ] นักภูมิสารสนเทศ (บัดนี้ – 19 ธ.ค. 2556)

"สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างโครงการ] นักภูมิสารสนเทศ (บัดนี้ – 19 ธ.ค. 2556)

https://iqepi.com/?p=12206 หรือ
ตำแหน่ง: นักภูมิสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


วิธีการสมัครงานลูกจ้างโครงการ สทอภ :ไปรษณีย์  

แบบฟอร์มใบสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สทอภ คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] นักการคลัง,วิศวกร (บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2556)

"สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] นักการคลัง,วิศวกร (บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2556)" เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่]

https://iqepi.com/?p=12205
ตำแหน่ง: นักการคลัง,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  • นักการคลัง – ป.ตรี การบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • วิศวกร – ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา วิศวกรรมศาสตร์

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทอภ :ไปรษณีย์  

แบบฟอร์มใบสมัครเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สทอภ คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [ ] นักยุทธศาสตร์ (บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557)

"สทอภ" เปิดรับสมัครสอบ [ ]

https://iqepi.com/?p=12204
ตำแหน่ง: นักยุทธศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ปริญญาตรี/โทขึ้นไป ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


วิธีการสมัครงาน  สทอภ :ไปรษณีย์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สทอภ คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่