สวรส เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -13 มิ.ย. 2557  ช่างประจำอาคาร

"สวรส เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -13 มิ.ย. 2557  ช่างประจำอาคาร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13823 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างประจำอาคาร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประจำอาคาร

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประจำอาคาร จำนวน 1 อัตรา ดังมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. (ไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิก)

มีประสบการณ์งานด้านอาคาร ความสูงไม่ต่ำกว่า 6 ชั้น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

ถ้ามีประสบการณ์เฉพาะในการดูแลอาคารสถานที่หรือห้องประชุมและมีที่พักใกล้อาคารสุขภาพแห่งชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

หากมีงานต่อเนื่องวันหยุดราชการหรือมีเหตุฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และพร้อมเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดของงาน

ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในและภายนอกอาคารให้สภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ

ประสานงานและติดตามบริษัทที่มีข้อผูกพันการดูแลและบำรุงรักษาอาคารตามสัญญา

ดูแลและอำนวยความสะดวก ส่วนสำนักงาน งานห้องประชุมชั้น 6 และการใช้พื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดทำรายงานการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานการศึกษา คือ

….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา

….. ข. ใบประกาศนียบัตร

หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ E-mail : sunisa@hsri.or.th โทรศัพท์ 0 2832 9234 สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึง 13 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ และสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.hsri.or.th

คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

สมัครงาน สวรส งานราชการ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส 2557 สอบ สวรส 57 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สวรส :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่