สสวท. บัดนี้ –  ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2557

สสวท.

“สสวท.”

ลิงค์: https://iqepi.com/21232/ หรือ
เรื่อง: ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 355 ทุน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 สควค.pdf  | ประกาศ.pdf  | สรุปรายวิชาที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบ.pdf  รายชื่อศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการ.pdf   

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่