สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 มี.ค. 2562 รวม 47 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง

ลิงค์: https://ehenx.com/2381/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสุขาภิบาล,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 47 อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

*และตำแหน่งอื่นๆ ดูรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

*และตำแหน่งอื่นๆ ดูรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ทางเชื่อมและโลหะแผ่น วิศซกรรมเครื่องจักรกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เลขที่ 101 หมู่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 – 7 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.027071671

027071672-3 ต่อ 190

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง

แผนที่ ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่