สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 เม.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/43922/ หรือ
ตำแหน่ง: รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปีการศึกษา2561
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันกรอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก ดังประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมับติและพื้นความรู้ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติทั่วไปและพื้นความรู้

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ในสาขาที่รับสมัครเข้าศึกษา
  2. เป็นนักศึกษาหรือพนักงานของสถานประกอบการ
  3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย
  2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  3. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
  4. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์
  5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข


วิธีการสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 เม.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเว็บรับสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่