สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ธ.ค. 2557  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/20123/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,300
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

***ขยายเวลารับสมัคร**

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,300  บาท มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป 

 1. สัญชาติไทย
 2. เพศชาย/หญิง  
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี 
 4. หากเป็นเพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN, Server เป็นต้น
 3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเว็บไซต์ และการออกแบบกราฟิกต่าง ๆ ได้
 4. มีความรู้และใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
 5. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์ IT หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
 6. มีความรับผิดชอบ, มีจิตบริการ, ทำงานเป็นทีมและมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. หากมีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวกับตำแหน่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด.9) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการรับสมัคร

 — รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557  —  

วิธีการคัดเลือก

ทดสอบภาคข้อเขียน และ/หรือภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร 

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
ได้ที่:
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อาคาร วช. 3 ชั้น 2 เลขที่ 196  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 475, 444
e-mail: contact@nrct.go.th

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 57 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่