สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ม.ค. -13 ก.พ. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่