อบต.สุมเส้า จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -10 ก.ย. 2557   จท.บันทึกข้อมูล,ช่างสำรวจ,ช่างไฟฟ้า,จพ.ธุรการ,จพ.ประปา,บุคลากร,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ

“อบต.สุมเส้า จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -10 ก.ย. 2557   จท.บันทึกข้อมูล,ช่างสำรวจ,ช่างไฟฟ้า,จพ.ธุรการ,จพ.ประปา,บุคลากร,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14891 หรือ
ตำแหน่ง: จท.บันทึกข้อมูล,ช่างสำรวจ,ช่างไฟฟ้า,จพ.ธุรการ,จพ.ประปา,บุคลากร,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. – 10 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ

1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

2. ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

3. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานท่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

2. เจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ

1. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน อบต.สุมเส้า จ.อุดรธานี งานราชการ อุดรธานี อบต.สุมเส้า จ.อุดรธานี รับสมัคร สอบ อบต.สุมเส้า จ.อุดรธานี 2557 สอบ อบต.สุมเส้า จ.อุดรธานี 57 อบต.สุมเส้า จ.อุดรธานี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.สุมเส้า จ.อุดรธานี :ตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์» ประกาศฯ | ผนวก ก | ผนวก ข

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่