อยากรู้?? –  ทักษะ 7 ประการ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง

อยากรู้??

“อยากรู้??”

ลิงค์: https://iqepi.com/31956/ หรือ
เรื่อง: ทักษะ 7 ประการ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง
Youtube: iqepin
LINE it!
LINE @iqepi
เพิ่มเพื่อน
QR คลิกที่นี่

วันที่ 13 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการบรรยาย บทบาทการอุดมศึกษาไทย และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโครงการสัมมนาผู้บริหาร มก.หลักสูตรการบริหารภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ ว่า ทิศทางอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานหลักสูตรทางไกล อีเลิร์นนิ่ง พัตนาหลักสูตรการเรียนอินเตอร์

เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ใช้ความสามารถของมหาวิทยาลัยพัฒนาอุตสาหกรรม และเน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การสร้างความรู้ และนวัตกรรมพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บัณฑิตในยุคนี้ต้องมีทักษะสำคัญ 7 ประการ คือ

  1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ทักษะความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ
  3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
  4. ทักษะการเป็นผู้สร้างและรู้จักต่อยอดความคิด
  5. ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
  6. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
  7. เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความรู้เกี่ยวกับโลก

แหล่งที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436776330

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่