ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ค. 2561 รวม 206 อัตรา

Spread the love

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/43983/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม206อัตรา,นักเรียนไปรษณีย์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 11,350-
อัตราว่าง: 206
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี จำนวน 206 คน แบ่งเป็นชาย 124 คน หญิง 82 คน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมับติทั่วไป

 1. สถานภาพโสด
 2. อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2536 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544)
 3. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
 4. สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
 5. มีใจรักในการให้บริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ / กศน.)
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50

วิชาทีสอบ

 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 5. การทดสอบทัศนคติ

ข้อผูกพันต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 1. ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณ๊ย์ เป็นเงิน 9,500 บาท (ไม่รวมค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ)
 2. หากออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ก่อนสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด นักเรียนและ/หรือผู้ค้ำประกันต้องชดใช้เงินให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 11,350 บาท
 4. ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป หากต้องออกจากบริษัทไปรษณียไทย จำกัด ก่อนครบกำหนดนักเรียนและ/หรือผู้ค้ำประกันต้องชดใช้เงินให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นเงินปีละ 50,000 บาท
 5. ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถขอย้ายเมื่อทำงานครบ 2 ปีบริบูรณ์นับจากวันที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานแล้ว

วิธีการสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 4 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 พ.ค. 2561
สอบวันที่: 3 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบ: 22 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่