Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-13 ม.ค. 2565 รวม 65 อัตรา,

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

ลิงค์: https://ehenx.com/16145/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล,พนักงานช่าง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาฬสินธุ์,ชัยภูมิ,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบุรี,พัทลุง,ยะลา,ลพบุรี,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สงขลา,สุรินทร์,สตูล,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 ม.ค. 2565

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16011/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารทีม,พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-13 ม.ค. 2565 รวม 37 อัตรา,

การยาสูบแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://ehenx.com/15943/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการผลิต2/ช่าง2/พิมพ์2ทั่วไป2,พนักงานเวสถิติ,พนักงานบัญชี,เภสัชกร,พยาบาล,พยาบาล,นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์,นักกายภาพบำบัด,ทันตแพทย์,ผู้ตรวจสอบ,พนักงานบัญชี,นักบัญชี,พนักงานบัญชีและการเงิน,พนักงานตรวจคุณภาพ,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,740-56,510
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/15780/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-22 พ.ย. 2564

การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/15706/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-17 พ.ย. 2564 รวม 126 อัตรา,

องค์การเภสัชกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/15693/ หรือ
ตำแหน่ง: นักการตลาด,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นิติกร,พยาบาล,วิศวกร,เจ้าหน้าที่งานบริหาร,ซ่างไฟฟ้า,พนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานเทคนิคการผลิต,พนักงานพัสดุ,พนักงานการขาย,พนักงานธุรการ,พนักงานการผลิต,ลูกจ้างประจำป.ตรี,ลูกจ้างประจำปวส.,ลูกจ้างประจำปวซ.,ลูกจ้างประจำม.6,ลูกจ้างประจำม.ร/ม.6,ลูกจ้างชั่วคราวป.ตรี,ลูกจ้างชั่วคราวปวส.
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: -16,830
อัตราว่าง: 126
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-5 พ.ย. 2564 รวม 150 อัตรา,

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15602/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินระดับ4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 ต.ค. -28 ต.ค. 2564 รวม 480 อัตรา,

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15478/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเดินรถ,พนักงานขบวนรถ,วิศวกร,พนักงานเทคนิค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,580-16,830
อัตราว่าง: 480
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 28 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/15347/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 ส.ค. 2564

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15226/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**