Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2564 รวม 70 อัตรา,

กทม. “

ลิงค์: https://ehenx.com/14521/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/14460/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14459/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์”

ลิงค์: https://ehenx.com/14458/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 7 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย”

ลิงค์: https://ehenx.com/14457/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด (วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -12 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่”

ลิงค์: https://ehenx.com/14456/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 12 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/14455/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี”

ลิงค์: https://ehenx.com/14454/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ),พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -4 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14453/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “

ลิงค์: https://ehenx.com/14452/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**