Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -7 ต.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15444/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ย. -29 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15416/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 29 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ก.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

ลิงค์: https://ehenx.com/15414/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,พนักงานธุรการ,พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 29 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15394/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญกีฬา,ครูวิชากีฬา,เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่อนามัย,เจ้าหน้าที่ซักรีด,พนักงานขับรถ,นักการภารโรง,พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15390/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก,วิศวกรโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นักการ,ผู้ดูแลเด็ก,ภารโรง,คนงานเทศกิจ,คนงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ลิงค์: https://ehenx.com/15380/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป,เจ้าหน้าที่งานทะเบียน,เจ้าหน้าที่งานการเงิน,เจ้าหน้าที่งานบัญชี,เจ้าหน้าที่งานพัสดุ,เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด,เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร/งานทวิภาคี,เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล,เจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ,เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ/งานแนะแนว,เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ/งานครูที่ปรึกษา/งานสถานศึกษาคุณธรรม,เจ้าหน้าที่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,670-
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (วิทยาลัยเทคนิคบางแสน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/15379/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ครู,แม่บ้าน,คนสวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ย. -27 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ลิงค์: https://ehenx.com/15372/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (วิทยาลัยการอาชีพสตึก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.ย. – 27 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564 รวม 54 อัตรา,

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15364/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,ผู้ฝึกสอน,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานขับรถยนต์,เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก

ลิงค์: https://ehenx.com/15361/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,ผู้ดูแลเด็ก,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการคลัง,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา,สัตวแพทย์,คนงาน,ยาม
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,800
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: ตาก (เทศบาลเมืองตาก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**