Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -20 ก.ค. 2564 รวม 93 อัตรา,

กรมการขนส่งทหารบก”

ลิงค์: https://ehenx.com/14916/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ลกมือช่าง,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างโยธา,ช่างโลหะ,ช่างกลโรงงาน,ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง,ช่างแบตเตอรี่,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างไม้,ช่างสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,340-11,280
อัตราว่าง: 93
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 20 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -23 ก.ค. 2564 รวม 28 อัตรา,

กรมแพทย์ทหารบก “

ลิงค์: https://ehenx.com/14531/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเขียนโปรแกรม,พยาบาล,ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น,นักวิชาการการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -18,000
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

กองทัพบก “

ลิงค์: https://ehenx.com/14530/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานเขียนโปรแกรม,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564 รวม 592 อัตรา,

กรมสรรพาวุธทหารบก “

ลิงค์: https://ehenx.com/14415/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานคลังยุทโธปกรณ์,ลูกมือช่าง,พนักงานการเงินการบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานรถทุ่นแรง,พนักงานเขียนโปรแกรม,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานสถิติ,พนักงานคอมพิวเตอร์,ช่างโลหะ,ช่างโยธา,ช่างไม้,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยานยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอวพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 592
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการทหารช่าง (ชาย/หญิง) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

กรมการทหารช่าง (ชาย/หญิง) “

ลิงค์: https://ehenx.com/14347/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานสูทกรรม,ช่างกลโรงงาน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (กรมการทหารช่าง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -28 พ.ค. 2564 รวม 20 อัตรา,

กรมการเงินทหารบก”

ลิงค์: https://ehenx.com/14164/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี(หญิง),พนักงานบริการ(ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการเงินทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 พ.ค. 2564

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก”

ลิงค์: https://ehenx.com/14099/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง,นักวิศวกรระบบ,ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล,นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล,นักวิศวกรข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-37,680
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

ศูนย์การทหารปืนใหญ่”

ลิงค์: https://ehenx.com/13879/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างพิมพ์แผนที่,พลขับรถ,เสมียน,นายสิบสวัสดิการและการบันเทิง,รองผบ.หมู่,ผู้คุม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (ศูนย์การทหารปืนใหญ่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 เม.ย. -21 เม.ย. 2564 รวม 48 อัตรา,

กรมการขนส่งทหารบก”

ลิงค์: https://ehenx.com/13872/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวนพลขับ,พลขับรถ,ผช.นายสิบยุทธการ,ผช.หัวหน้ารถ,ช่างซ่อม,ช่างซ๋อมโครงสร้าง,ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน,ช่างยานยนต์,ช่างยานยนต์ล้อ,เสมียน,นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย,นายสิบการเคลื่อนย้าย
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการชนล่งทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 เม.ย. – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-13 เม.ย. 2564 รวม 75 อัตรา,

กระทรวงกลาโหม”

ลิงค์: https://ehenx.com/13850/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พลขับรถ,เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา,เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล,นายทหารพยาบาล,ช่างเทคนิค,นายสิบส่งกำลัง,เสมียนการเงิน,ช่างก่อสร้าง,พนักงานธุรการ,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานบริการอุตสาหกรรม,พนักงานโรงพิมพ์,ลูกมือช่าง,พนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครสวรรค์,นนทบุรี,ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**