ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ส.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17474/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,อาจารย์,ช่างยานพาหนะ,ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,เจ้าหน้าที่โภชนาการ,เจ้าหน้าที่การศึกษา,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง,เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,พิษณุโลก,สงขลา,สระบุรี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2565

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17392/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ส.ค. -9 ก.ย. 2565

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/17366/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานจัดหา ยุทโธปกรณ์ทหารเรือ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17321/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,เภสัชกร,ทันตแพทย์,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานหอผู้ป่วย,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานเปล,พนักงานรักษาศพ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลตำรวจ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17212/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งกำลังบำรุงทหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ค. -31 ก.ค. 2565

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17201/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 31 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565 รวม 24 อัตรา,

กรมสรรพาวุธทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17163/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างยางและพลาสติก,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา (กรมสรรพาวุธทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย กรมข่าวทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย กรมข่าวทหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/17148/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมข่าวทหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17145/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองทัพไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17092/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพระธรรมนูญทหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**