Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -10 ต.ค. 2564 รวม 83 อัตรา,

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์

ลิงค์: https://ehenx.com/15470/ หรือ
ตำแหน่ง: ทหารกองประจะการ(อาสาสมัคร)
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 83
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 10 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ย. -27 ก.ย. 2564

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15321/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานสถานที่
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,000-10,400
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.ย. – 27 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

กรมยุทธโยธาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15306/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมยุทธโยธาทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

กรมการเงินทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15300/ หรือ
ตำแหน่ง: เสมียน,เสมียนการเงิน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการเงินทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบตำรวจ-ทหาร

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 20 ต.ค. -3 พ.ย. 2564 รวม 65 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15298/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.ย. -14 ก.ย. 2564 รวม 55 อัตรา,

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15293/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการสถิติ,นักจัดการงานทั่วไป,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,พนักงานบริการ,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานธุรการ,พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,670-15,000
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ย. – 14 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.ย. -14 ก.ย. 2564 รวม 39 อัตรา,

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15292/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 39
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ย. – 14 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564

กรมยุทธบริการทหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/15195/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูฝึกอาชีพ(เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15070/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูตชด.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -20 ก.ค. 2564 รวม 93 อัตรา,

กรมการขนส่งทหารบก”

ลิงค์: https://ehenx.com/14916/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ลกมือช่าง,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างโยธา,ช่างโลหะ,ช่างกลโรงงาน,ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง,ช่างแบตเตอรี่,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างไม้,ช่างสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,340-11,280
อัตราว่าง: 93
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 20 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**