Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 91 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/15472/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักสันทนาการ,แพทย์แผนไทย,ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์,พนักงานเทศกิจ,คนงานทั่วไป,นักการ,ภารโรง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,คนงานประจำเรือ,เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์,ช่างยนต์,คนสวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 91
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ 27 ก.ย. -6 ต.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม

ลิงค์: https://ehenx.com/15442/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป,ยาม
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 6 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15390/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก,วิศวกรโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นักการ,ผู้ดูแลเด็ก,ภารโรง,คนงานเทศกิจ,คนงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก

ลิงค์: https://ehenx.com/15361/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,ผู้ดูแลเด็ก,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการคลัง,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา,สัตวแพทย์,คนงาน,ยาม
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,800
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: ตาก (เทศบาลเมืองตาก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง

ลิงค์: https://ehenx.com/15359/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักสันทนาการ,ครู,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,800
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (เทศบาลนครระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ก.ย. 2564 รวม 140 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15308/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,บรรณารักษ์,นักวิชาการสุขาภิบาล,นักพัฒนาชุมชน,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานเทศกิจ,เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,ภารโรง,นักการ,คนงาน,คนสวน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 140
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (เทศบาลนครแหลมฉบัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ก.ย. 2564 รวม 46 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15291/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิทยุ,พนักงานดับเพลิง,นักการ,คนงาน,คนงานประจำรถขยะ,พนักงานขับรถยนต์,ภารโรง,ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,000-
อัตราว่าง: 46
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย

ลิงค์: https://ehenx.com/15100/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านกฎหมาย)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 24,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/15099/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูสาระวิชาภาษาไทย,ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล

ลิงค์: https://ehenx.com/15098/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ข่วุยนายข่างโยธา,นายข่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สตูล (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. – 13 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**