ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -6 ม.ค. 2566

กปร

ลิงค์: https://ehenx.com/17957/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

กปร

ลิงค์: https://ehenx.com/17027/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ลิงค์: https://ehenx.com/16522/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างปรับอากาศ,พนักงานธุรการ,พนักงานรักษาสถานที่,พนักงานสูทกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 มี.ค. 2565

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16517/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 มี.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ลิงค์: https://ehenx.com/16510/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการระดับต้น
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 26,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มี.ค. -21 เม.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16506/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. – 21 เม.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16488/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 มี.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16487/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16486/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 16,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มี.ค. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ลิงค์: https://ehenx.com/16483/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่างภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**