Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ต.ค. -29 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15541/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (สำนักงาน ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. – 29 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -1 พ.ย. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15540/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครราชสืมา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -28 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15539/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 28 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ต.ค. -29 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15530/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. – 29 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -28 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15529/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ต.ค. – 28 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -26 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15514/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ต.ค. – 26 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -29 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15513/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ต.ค. – 29 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15500/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15430/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15418/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**