Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล “

ลิงค์: https://ehenx.com/14300/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 56 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13868/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,พนักงานด้านกฎหมาย,พนักงานจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13867/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 เม.ย. -11 พ.ค. 2564 รวม 16 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13843/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิทธิมนุษยชน,นักทรัพยากรบุคคล,นักบัญชี,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 เม.ย. – 11 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 เม.ย. -21 เม.ย. 2564 รวม 48 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

ลิงค์: https://ehenx.com/13840/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,ช่างเจาะบ่อบาดาล,พนักงานห้องทดลอง,พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 เม.ย. – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**