ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ธ.ค. -9 ธ.ค. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/17956/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ก.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/17486/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/16934/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มี.ค. -20 เม.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/16536/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มี.ค. – 20 เม.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 มี.ค. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/16535/ หรือ
ตำแหน่ง: ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน,ด้านวิศวกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-11 มี.ค. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/16381/ หรือ
ตำแหน่ง: นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 มี.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ต.ค. -1 พ.ย. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15491/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ต.ค. – 1 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15490/ หรือ
ตำแหน่ง: นักธรณีวิทยา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ต.ค. – 15 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15137/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา,ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ,ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์,ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,650-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 12 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15094/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นายช่างเทคนิค,ช่างเจาะบ่อบาดาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร,ระยอง,ราชบุรี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**