Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ต.ค. -1 พ.ย. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15491/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ต.ค. – 1 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15490/ หรือ
ตำแหน่ง: นักธรณีวิทยา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ต.ค. – 15 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15137/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา,ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ,ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์,ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,650-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 12 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15094/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นายช่างเทคนิค,ช่างเจาะบ่อบาดาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร,ระยอง,ราชบุรี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล “

ลิงค์: https://ehenx.com/14300/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 56 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13868/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,พนักงานด้านกฎหมาย,พนักงานจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13867/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 เม.ย. -11 พ.ค. 2564 รวม 16 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13843/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิทธิมนุษยชน,นักทรัพยากรบุคคล,นักบัญชี,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 เม.ย. – 11 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 เม.ย. -21 เม.ย. 2564 รวม 48 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

ลิงค์: https://ehenx.com/13840/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,ช่างเจาะบ่อบาดาล,พนักงานห้องทดลอง,พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 เม.ย. – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**