ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17964/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17922/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ),เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน),เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นายช่างเครื่องกล,ช่างซ่อมบริภัณฑ์,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2565 รวม 21 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17890/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ธ.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17883/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง ( ท่าอากาศยานระนอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17882/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (ท่าอากาศยานเลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 22 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17868/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 29 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17867/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 29 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -22 พ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17770/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 22 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ต.ค. -10 ต.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17636/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคนิค(ด้านพัสดุ)
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมท่าอากาศยาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ต.ค. – 10 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 19 ส.ค. -4 ก.ย. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17450/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการเงินและบัญชี),นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการตรวจสอบภายใน),นักวิชาการขนส่ง(ด้านพัฒนาธุรกิจ),เจ้าพนักงานธุรการ,สถาปนิก,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล,นักวิชาการขนส่ง(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร),นักวิชาการขนส่ง(ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**