ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 19 ส.ค. -4 ก.ย. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17450/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการเงินและบัญชี),นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการตรวจสอบภายใน),นักวิชาการขนส่ง(ด้านพัฒนาธุรกิจ),เจ้าพนักงานธุรการ,สถาปนิก,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล,นักวิชาการขนส่ง(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร),นักวิชาการขนส่ง(ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 21 มี.ค. -29 มี.ค. 2565 รวม 20 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16516/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,สถาปนิก,วิศวกรโยธา,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการขนส่ง,นักวิชาการขนส่ง(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ),เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมท่าอากาศยาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 29 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -14 ก.พ. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16317/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,วิศวกรโยธา,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,นายช่างCCTV,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 14 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16192/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (ท่าอากาศยานแม่สอด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ม.ค. -31 ม.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16126/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 31 ม.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ธ.ค. -6 ม.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15917/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานชั่วคราวท่าอากาศยานกระบี่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15913/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด (ท่าอากาศยาน ร้อยเอ็ด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15771/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ค. -23 ก.ค. 2564

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/14903/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (ท่าอากาศยานแม่สอด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.ค. – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2564 รวม 263 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/14673/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 263
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 7 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**