ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -17 ก.พ. 2566 รวม 43 อัตรา,

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/18032/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ,นักวิชาการคลังปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน,นายช่างโลหะปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,สถาปนิกปฏิบัติการ,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 8 พ.ย. -1 ธ.ค. 2565 รวม 42 อัตรา,

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17764/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,วิศวกรสำรวจ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,มัณฑนากร,นายช่างสำรวจ,นายช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.),เจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.),พนักงานขับรถยนต์(ป.6ขึ้นไป)
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 42
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ก.ค. -3 ส.ค. 2565 รวม 65 อัตรา,

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17351/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,วิศวกร(ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ),วิศวกร(ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล),เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์,นักบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการกษาปณ์(ปฏิบัติงานด้านวางแผน),นักวิชาการช่างศิลป์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างประณีตศิลป์,นายช่างไฟฟ้า,ช่างทั่วไป,นายช่างเครื่องกล,นายช่างหล่อ,ช่างฝีมือ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการคลัง,ช่างทั่วไป,ช่างโลหะ,ช่างฝีมือ,นายประตูกษาปณ์,พนักงานทั่วไป,พนักงานห้องปฏิบัติการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานเหรียญกษาปณ์,ช่างกษาปณ์,ช่างทอง,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานนำชม,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,บรรณารักษ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิทยาศาสตร์(เคมี),เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานขาย,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขาย,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานทั่วไป,พนักงานบริการ,ภัณฑารักษ์,ช่างศิลป์,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ,พนักงานนำชม,นักวิชาการเผยแพร่,บรรณารักษ์,ช่างไฟฟ้า,ช่างศิลป์,พนักงานบริการ,พนักงานขาย,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -19,500
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17347/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,นิติกร,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 เม.ย. -11 เม.ย. 2565 รวม 11 อัตรา,

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16582/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ,ช่างทำเครื่องมือ,พนักงานสำรวจข้อมูล,ช่างกษาปณ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 เม.ย. – 11 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2565

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16482/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 มี.ค. 2565

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16481/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16480/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.พ. -18 มี.ค. 2565 รวม 34 อัตรา,

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16382/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,มัณฑนากร,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.พ. – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2564

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15144/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**