Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 110 อัตรา,

กรมธนารักษ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14888/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 110
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตาก,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,เพชรบุรี,ภูเก็ต,ระนอง,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 ก.ค. 2564

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14887/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 เม.ย. 2564

กรมธนารักษ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13922/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 เม.ย. 2564

กรมธนารักษ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13921/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร (สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2564

กรมธนารักษ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13920/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 มี.ค. -27 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมธนารักษ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13811/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ,ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ,นักหรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นายช่างโลหะปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ม.ค. 2564

กรมธนารักษ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12299/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ชุมพร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,

กรมธนารักษ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/10674/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**