ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -17 ส.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

กรมธุรกิจพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17323/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,วิศวกร,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. – 17 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ธ.ค. -14 ม.ค. 2564 รวม 24 อัตรา,

กรมโยธาธิการและผังเมือง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12105/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ(ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร)(ปริญญาโท),วิศวกรโยธาปฏิบัติการ(ปริญญาโท),วิศวกรโยธาปฏิบัติการ(ปริญญาตรี),นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 14 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ธ.ค. -20 ม.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/12104/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ,นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ(ปริญญาโท),นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 20 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ธ.ค. -14 ม.ค. 2564

กรมธุรกิจพลังงาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/12103/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 14 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**