Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16213/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านปฐพี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16205/ หรือ
ตำแหน่ง: นายท้ายเรือ
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16199/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประมง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -26 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16166/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 26 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16154/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -12 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15932/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 12 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -18 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15931/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 18 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ธ.ค. -10 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15905/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลำพูน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ธ.ค. -13 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15896/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ธ.ค. – 13 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ธ.ค. -4 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15828/ หรือ
ตำแหน่ง: นายท้ายเรือชั้น2,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงหะเสนราธิวาส )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**