ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/17962/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17961/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

ลิงค์: https://ehenx.com/17931/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พังงา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17930/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ระนอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -9 ธ.ค. 2565

กรมประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17918/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง(คนพิการ)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮองสอน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ย. -21 พ.ย. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮองสอน

ลิงค์: https://ehenx.com/17858/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮองสอน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ย. – 21 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

ลิงค์: https://ehenx.com/17857/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17856/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/17855/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 พ.ย. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

ลิงค์: https://ehenx.com/17854/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานห้องทดลอง,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสงคราม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**