ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -12 ก.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17215/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกล
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ค. – 12 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กลุ่มตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ก.ค. -22 ก.ค. 2565

กรมประมง กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลิงค์: https://ehenx.com/17214/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.ค. – 22 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -19 ก.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ลิงค์: https://ehenx.com/17213/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ค. – 19 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17196/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17149/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17143/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายส่งภูเก็ต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -27 มิ.ย. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/17142/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 27 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

ลิงค์: https://ehenx.com/17121/ หรือ
ตำแหน่ง: กะลาสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17054/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายส่งประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มิ.ย. -14 มิ.ย. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17047/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**