Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ก.พ. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12657/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขายส่ง กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ม.ค. -3 ก.พ. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12274/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ก.พ. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12255/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ม.ค. -15 ม.ค. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12201/ หรือ
ตำแหน่ง: นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น1
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -13 ม.ค. 2564 สำนักงานเลขานุการกรม

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12084/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 13 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -12 ม.ค. 2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12083/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ช่างเครื่องเรือจักรกล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 12 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -14 ม.ค. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12081/ หรือ
ตำแหน่ง: กะลาสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 14 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ธ.ค. -6 ม.ค. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12080/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -12 ม.ค. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12079/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยโสธร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 12 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ธ.ค. -5 ม.ค. 2564

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12078/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา (สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**