ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.ย. -21 ก.ย. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15381/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ย. – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/15379/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ครู,แม่บ้าน,คนสวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.ย. 2564

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15378/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ย. -20 ก.ย. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15371/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตาก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ย. – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ก.ย. 2564

คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ลิงค์: https://ehenx.com/15366/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประกันภัย(ด้านตรวจสอบภายใน),นักวิชาการประกันภัย(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,500-25,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564 รวม 54 อัตรา,

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15364/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,ผู้ฝึกสอน,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานขับรถยนต์,เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ลิงค์: https://ehenx.com/15363/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประกันภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,500-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นครปฐม,พังงา,สงขลา,สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15362/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,500-26,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/15347/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ส.ค. 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15324/ หรือ
ตำแหน่ง: พี่เลี้ยง,พยาบาล,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**