Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 พ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/14043/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,ช่างซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่สถิติ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ๘ (สวพ.๘))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13802/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่สถิติ,ช่างซ่อมบำรุงชั้น2,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -31 มี.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13199/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยเกษตร วิศวกรรม (สวศ.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มี.ค. – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร สวพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร สวพ.”

ลิงค์: https://ehenx.com/13144/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ยะลา (สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13142/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 มี.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13102/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงชั้น2
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.พ. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13032/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (สวพ.๑))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -15 ก.พ. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12330/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 15 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ม.ค. -15 ม.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12204/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,เจ้าพนักงานการเกษตร,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (สวพ.4))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ม.ค. -15 ม.ค. 2564 (สวพ.6)

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12203/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (สวพ.6))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**