ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -19 ธ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17941/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร สวพ.2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร สวพ.2

ลิงค์: https://ehenx.com/17934/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สวพ.2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17924/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร สวพ.8 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร สวพ.8

ลิงค์: https://ehenx.com/17864/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร สวส เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -28 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร สวส

ลิงค์: https://ehenx.com/17863/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยพืชสวน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 28 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17862/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17861/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 29 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17859/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ (สวพ.๗))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ย. -24 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17809/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ย. – 24 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -18 ต.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17594/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกมือช่าง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 18 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**