Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.พ. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13032/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (สวพ.๑))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -15 ก.พ. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12330/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 15 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ม.ค. -15 ม.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12204/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,เจ้าพนักงานการเกษตร,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (สวพ.4))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ม.ค. -15 ม.ค. 2564 (สวพ.6)

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12203/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (สวพ.6))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -8 ม.ค. 2564

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12195/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาเการเกษตร เขตที่ 7 (สวพ.7) )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 8 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2563

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12075/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ.1))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2563

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/12015/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร (กวม.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2563

กรมวิชาการเกษตร (กวม.)”

ลิงค์: https://ehenx.com/11663/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2563

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/11660/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 ต.ค. 2563

กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/11500/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**