ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -1 ส.ค. 2565 รวม 32 อัตรา,

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17269/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,บรรณารักษ์,นักโบราณคดี,นาฏศิลปิน(โขน-พระ),นาฏศิลปิน(ละคร-พระ),นาฏศิลปิน(พัสตราภรณ์และเครื่องโรง),ดุริยางคศิลป์(ฆ้องวงใหญ่),ดุริยางคศิลป์(เซลโล),คีตศิลปิน(สากล)(ชาย),นักวิชาการช่างศิลป์(ด้านช่างบุและช่างศิราภรณ์),นักวิชาการช่างศิลป์(ด้านช่างปิดทองและประดับกระจกและช่างสนะไทย),นายช่างศิลปกรรม(ด้านช่างประดับมุกและช่างรัก),นายช่างศิลปกรรม(ด้านประติมากรรม),นายช่างศิลปกรรม(ด้านงานแม่พิมพ์),นายช่างไฟฟ้า,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,พนักงานทะเบียนบุคคล,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ,พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 1 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ม.ค. -27 ม.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/16129/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี),นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านการแปลและเรียบเรียง)(ภาษาฝรั่งเศส),วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ม.ค. – 27 ม.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ม.ค. -20 ม.ค. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/16128/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านงานแม่พิมพ์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(ละคร-พระ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-พระ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-ลิง),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ฆ้องวงเล็ก),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เพอร์คัสชั่น),คีตศิลปินปฏิบัติงาน(สากล)(หญิง),นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ(ด้านนาฏศิลป์),มัณฑนากรปฏิบัติการ,นักโบราณคดีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ม.ค. – 20 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -29 ก.ย. 2564 รวม 21 อัตรา,

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/15288/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,นักภาษาโบราณปฏิบัติการ,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 29 ก.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2563 รวม 15 อัตรา,

กรมศิลปากร”

ลิงค์: https://ehenx.com/11998/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -3 ธ.ค. 2563 รวม 19 อัตรา,

กรมศิลปากร”

ลิงค์: https://ehenx.com/11997/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างหล่อ,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างประณีตศิลป์,นักวิชาการช่างศิลป์,นักจดหมายเหตุ,นักจดหมายเหตุ,นักอักษรศาสตร์,ภัณฑารักษ์,นักโบราณคดี,นักโบราณคดี,นักโบราณคดี,นักโบราณคดี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,110
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**