ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2565 รวม 34 อัตรา,

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17711/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานศุลกากร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 10 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ย. -18 ต.ค. 2565 รวม 20 อัตรา,

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17531/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 18 ต.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ก.ค. 2565

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17256/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17088/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มี.ค. -31 มี.ค. 2565 รวม 21 อัตรา,

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/16463/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานประจำสำนักงาน,ศุลการักษ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มี.ค. – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2564 รวม 35 อัตรา,

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/15802/ หรือ
ตำแหน่ง: นายเรือ,นายท้ายเรือกลลำน้ำ,นายท้ายเรือกลชายทะเล,ต้นกล,ช่างเครื่องเรือ,กะลาสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,850
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

กรมศุลกากร “

ลิงค์: https://ehenx.com/14374/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13028/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มี.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มี.ค. 2564 รวม 37 อัตรา,

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”

ลิงค์: https://ehenx.com/12372/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักบัญชี,นักวิชาการการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,500-35,700
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.พ. -2 มี.ค. 2564 รวม 50 อัตรา,

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/12359/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 2 มี.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**