ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -6 พ.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16678/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-22,750
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลก็รืธัญญา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 6 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -10 มี.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16305/ หรือ
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.พ. – 10 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16244/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักสังคมสงเคราะห์,เภสัชกร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,510-22,750
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16215/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (กรมสุขภาพจิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16197/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -18 ม.ค. 2565 รวม 29 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16138/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,นักโภชนสาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-22,750
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 18 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -6 ม.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15811/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักกิจกรรมบำบัด,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15804/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,900-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15770/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15742/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**