Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -12 พ.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15528/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำตึก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 12 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15342/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -30 ก.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15287/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15286/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ส.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15075/ หรือ
ตำแหน่ง: นักโภชนาการปฏิบัติการ,โภชนากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 31 ส.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15074/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15073/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต “

ลิงค์: https://ehenx.com/14580/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต “

ลิงค์: https://ehenx.com/14483/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยาคลินิก,นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -31 พ.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/14112/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**