Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต “

ลิงค์: https://ehenx.com/14580/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต “

ลิงค์: https://ehenx.com/14483/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยาคลินิก,นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -31 พ.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/14112/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 มี.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/13202/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 มี.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/13030/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-18 ก.พ. 2564 รวม 56 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/12661/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครสวรรค์,นนทบุรี,พิษณุโลก,สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ม.ค. -19 ก.พ. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/12272/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบัตรรายงานโรค,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 19 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/12261/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ธ.ค. 2563 รวม 7 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/12029/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 พ.ย. -22 ธ.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต”

ลิงค์: https://ehenx.com/11996/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**