ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17507/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ก.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17501/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเผยแพร่,ทันตแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17211/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17110/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17095/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์,นักกิจกรรมบำบัด,นักวิชาการศึกษาพิเศษ,นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,830
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2565 รวม 53 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17094/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 53
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17089/ หรือ
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 มิ.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17083/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 มิ.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17082/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ กรมสุขภาพจิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มิ.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง

ลิงค์: https://ehenx.com/17049/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 15,990-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนปรุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**