Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ย. -29 ก.ย. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15448/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ย. – 29 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -27 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15176/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15163/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -21 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14900/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ค. – 21 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14895/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -13 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14593/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 13 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มิ.ย. -11 มิ.ย. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14251/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมล่งเสริมสหกรณ์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 พ.ค. -10 มิ.ย. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14244/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุทัยธานี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -30 เม.ย. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/14013/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์,นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 มี.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13147/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**