ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 ม.ค. 2566 รวม 66 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/17997/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/17970/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างสำรวจ,พนักงานวัดระดับนํ้า,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายท้ายเรือกลลำน้ำ,ช่างเครื่องเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,พระนครศรีอยุธยา,สงขลา,หนองคาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2565

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/17969/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ก.ย. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/17482/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,วิศวกร,เจ้าพนักงานสื่อสาร,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,พนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-22,750
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.พ. -17 มี.ค. 2565 รวม 39 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/16368/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 39
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 17 มี.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-27 ม.ค. 2565

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/16210/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 17,830-21,490
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15393/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ,พนักงานประจำท่าเทียบเรือ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15367/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกฎหมายการเดินเรือ,พนักงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย,พนักงานประจำท่าเรือ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,900-15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15267/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ส.ค. -31 ส.ค. 2564

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15218/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ส.ค. – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**