Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15393/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ,พนักงานประจำท่าเทียบเรือ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15367/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกฎหมายการเดินเรือ,พนักงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย,พนักงานประจำท่าเรือ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,900-15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15267/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ส.ค. -31 ส.ค. 2564

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15218/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ส.ค. – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ส.ค. -10 ก.ย. 2564

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15120/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ส.ค. – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กรมเจ้าท่า “

ลิงค์: https://ehenx.com/14201/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการขนส่ง,นักประชาสัมพันธ์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-22,750
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มิ.ย. -20 มิ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมเจ้าท่า “

ลิงค์: https://ehenx.com/14200/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 พ.ค. -10 มิ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมเจ้าท่า”

ลิงค์: https://ehenx.com/14124/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,490
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 พ.ค. -16 มิ.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

กรมเจ้าท่า”

ลิงค์: https://ehenx.com/14123/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานอุทกวิทยา,เจ้าพนักงานสื่อสาร,วิศวกรเครื่องกล,นักวิชาการสถิติ,นักอุทกวิทยา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 พ.ค. -10 มิ.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

กรมเจ้าท่า”

ลิงค์: https://ehenx.com/14122/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานอุทกวิทยา,เจ้าพนักงานสื่อสาร,วิศวกรเครื่องกล,นักวิชาการสถิติ,นักอุทกวิทยา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**