ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ธ.ค. -5 ม.ค. 2566

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17963/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 ธ.ค. 2565

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17916/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 4 ก.ค. -18 ก.ค. 2565

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17225/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ค. – 18 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 22 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17161/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,690-11,400
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการคลัง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 มี.ค. 2565

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/16390/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 8 มี.ค. -15 มี.ค. 2565 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/16388/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มี.ค. – 15 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 23 พ.ย. -30 พ.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15724/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,690-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารกระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 30 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 22 พ.ย. -28 พ.ย. 2564

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15682/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารกระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 28 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ย. -25 พ.ย. 2564

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15681/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ย. – 25 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -4 พ.ย. 2564

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15561/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**