Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 16 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://ehenx.com/13864/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 ม.ค. 2564

กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12069/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 5 พ.ย. -11 พ.ย. 2563

กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://ehenx.com/11675/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ย. – 11 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ต.ค. 2563

กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://ehenx.com/11520/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ย. -6 ต.ค. 2563 รวม 10 อัตรา,

กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://ehenx.com/11080/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี (อาคารกระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.ย. – 6 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ก.ย. 2563

กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://ehenx.com/10445/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**