Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14950/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (โรงพยาบาลหนองบัวลำภู )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ค. -6 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14948/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 6 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14906/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 255 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14905/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 255
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ค. -15 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14805/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 15 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -13 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14803/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (โรงพยาบาลสิงห์บุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 13 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.ค. -15 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14802/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร (โรงพยาบาลกำแพงเพชร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.ค. – 15 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14800/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พยาบาล,เภสัชกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,430-22,750
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลพุทธโสธร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14596/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข “

ลิงค์: https://ehenx.com/14589/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-22,750
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 7 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**