Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 7 ธ.ค. -8 ม.ค. 2564 รวม 74 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/12019/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 74
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ธ.ค. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/12018/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -27 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/11873/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (โรงพยาบาลสระบรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 27 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ย. -9 ธ.ค. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/11872/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (โรงพยาเบตง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/11865/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (โรงพยาบาลพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -26 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/11855/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (โรงพยาบาลเสนา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/11844/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (โรงพยาบาลศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ย. -23 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/11830/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ย. – 23 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/11779/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (โรงพยาบาลนครปฐม )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/11778/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (โรงพยานาลพระนารายณ์มหาราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**