Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -24 พ.ค. 2564 รวม 73 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/14092/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสถิติ(ป.ตรี),นักวิชาการสถิติ(ป.โท),นักวิชาการสาธารณสุข,เศรษฐกร(ป.ตรี),เศรษฐกร(ป.โท),นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา),นายช่างเทคนิค(ด้านไฟฟ้า)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 73
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 24 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ค. -14 พ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/14091/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ค. – 14 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/14048/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -11 พ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/14047/ หรือ
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (โรงพยาบาลสระบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 11 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 เม.ย. -3 พ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/14041/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/13956/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/13952/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 เม.ย. -22 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เพชรบูรณ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13950/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ (สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 22 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 เม.ย. -22 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/13949/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (โรงพยาบาลเกาะสมุย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 22 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/13881/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**