ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2566 รวม 102 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี

ลิงค์: https://ehenx.com/17990/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 102
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลราชวิถี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -2 ม.ค. 2566 รวม 31 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17974/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,830
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,นนทบุรี,สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17959/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-13 ธ.ค. 2565 รวม 19 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17958/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17948/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย

ลิงค์: https://ehenx.com/17945/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (โรงพยาบาลสุโขทัย )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17943/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17942/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -8 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17929/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -9 ธ.ค. 2565 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17928/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,800
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**