ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ม.ค. 2565 รวม 66 อัตรา,

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/16037/ หรือ
ตำแหน่ง: เลขานุการ,ผู้ตรวจสอบภายใน,นักบริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์,นักบริหารพัสดุ,เศรษฐกร,วิศวกร,นักบริหารการเงิน,นักบัญชี,นักวิเคราะห์,นักวิทยาศาสตร์,นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-13 ม.ค. 2565 รวม 37 อัตรา,

การยาสูบแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://ehenx.com/15943/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการผลิต2/ช่าง2/พิมพ์2ทั่วไป2,พนักงานเวสถิติ,พนักงานบัญชี,เภสัชกร,พยาบาล,พยาบาล,นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์,นักกายภาพบำบัด,ทันตแพทย์,ผู้ตรวจสอบ,พนักงานบัญชี,นักบัญชี,พนักงานบัญชีและการเงิน,พนักงานตรวจคุณภาพ,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,740-56,510
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**