ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -7 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/17462/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 7 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ส.ค. -9 ก.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17460/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ส.ค. -30 ส.ค. 2565

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/17458/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักผลิตภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 30 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 ส.ค. 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17457/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักทรัพยาการบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ก.ย. 2565 รวม 40 อัตรา,

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17453/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ส.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://ehenx.com/17452/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ส.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ส.ค. -7 ก.ย. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17451/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 7 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -31 ส.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17448/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลิงค์: https://ehenx.com/17433/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ส.ค. -2 ก.ย. 2565 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17417/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**