Categories
งานราชการอื่นๆ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ต.ค. 2564

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15456/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15262/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-26 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15261/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,พยาบาล,เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์,พนักงานห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15260/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15259/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย [ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ] เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/15257/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย [ฝ่ายผลิตวัคซีน] เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

สภากาชาดไทย ฝ่ายผลิตวัคซีน”

ลิงค์: https://ehenx.com/15256/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย [1] เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

สภากาชาดไทย 1″

ลิงค์: https://ehenx.com/15255/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ส.ค. 2564

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15254/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15253/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**