ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานประกันสังคม

ลิงค์: https://ehenx.com/17158/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -7 ก.พ. 2565

สำนักงานประกันสังคม

ลิงค์: https://ehenx.com/16245/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 7 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ม.ค. 2565 รวม 38 อัตรา,

สำนักงานประกันสังคม

ลิงค์: https://ehenx.com/16004/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารสายงานลงทุน,นักจัดการลงทุนอาวุโส,นักจัดการลงทุน,ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง,นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส,นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส,นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน,นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน,นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส,นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส,นักยุทธศาสตร์การลงทุน,ผู้บริหารสายงานประมวลผลและบัญชีเงินลงทุน,นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส,นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน,นักสารสนเทศด้านการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,000-180,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

สำนักงานประกันสังคม พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง

ลิงค์: https://ehenx.com/14917/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ศรีสะเกษ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 ก.ค. 2564

สำนักงานประกันสังคม พนักงานราชการเฉพาะกิจ ศรีสะเกษ

ลิงค์: https://ehenx.com/14719/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ พัทลุง] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

สำนักงานประกันสังคม พนักงานราชการเฉพาะกิจ พัทลุง

ลิงค์: https://ehenx.com/14718/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พัทลุง (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครสวรรค์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

สำนักงานประกันสังคม พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครสวรรค์

ลิงค์: https://ehenx.com/14697/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นราธิวาส] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2564

สำนักงานประกันสังคม พนักงานราชการเฉพาะกิจ นราธิวาส

ลิงค์: https://ehenx.com/14692/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 เม.ย. -28 เม.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)”

ลิงค์: https://ehenx.com/13800/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 28 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 มี.ค. 2564 รวม 75 อัตรา,

สำนักงานประกันสังคม”

ลิงค์: https://ehenx.com/13796/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันสังคม,เจ้าพนักงานประกันสังคม,นักวิชาการประกันสังคม,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานประกันสังคม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**