สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/12101/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญยาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเคมี ทางฟิสิกส์ และทางรังสีประยุกต์และไอโซโทป และปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ประสานงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายใตจ้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564
 2. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและประชาชน
 3. ประสานงานและรวบรวมข้อมูล ในการติดตามและประเมินผลภายใต้เแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
 4. ภารกิจพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมการระงับเหตุฉุกเฉินฯ และการตรวจจับ/ตอบโต้เหตุความมั่นคงฯ
 5. การจัดทำแผนชาติและการประเมินแผนฉุกเฉินฯ ฝ การซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินฯ ของสถานประกอบการ
 6. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดซื้อจัดจ้าง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบลียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล
 4. การเขียนโครงการ การจัดทำงบประมาณจ้าง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments