มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/12271/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (คณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10190- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำห้องทดลอง

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และช่วยทำสื่อการสอนได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำห้องทดลอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. งานด้านการเรียนการสอน เช่น ช่วยงานด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของภาควิชา จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการเรียนการสอน และจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากเลิก Lab รวมถึงการการช่วยผลิตสื่อการสอน E-Learning
  2. งานด้านการวิจัย เช่น ช่วยงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา และนักศึกษาจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยของทั้งอาจารย์ และนักศึกษา เป็นต้น
  3. งานบริการ และติดต่อประสานงาน เช่น รับ–ส่งหนังสือราชการและเอกสารของภาควิชา ประสานงานในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของภาควิชา และดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงานของภาควิชา
  4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด One Stop Service อาคารเฉลิม พระเกียรดิ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ 

คณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขสิ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวิกรุงเทพมหานคร๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments