กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/13133/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิค เลขที่ตำแหน่ง ๗๘ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๗) และคำสั่งกรมหม่อนไหม ที่ ๗๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมหม่อนไหม ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงาน ราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเกษตร

 ประกาศนียบัตร (ปวช.) เกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหมที่ศูนย์รับผิดชอบ
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี
3.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ศูนย์รับผิดชอบ
5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
  2. ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษา ตัวเลข เหตุผล
  3. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  4. ความรู้ความสามารถในการปฏิบ้ติงานในตำแหน่ง
  5. ความรู้ความสามารถทางการเกษตรด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วนตนเอง ได้ที่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน เลขที่ ๑๔๖ หมู่ ๒ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2564 – 8 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044719483

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments