กรมการสัตว์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/13211/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร,พนักงานการเกษตร,พนักงานพ้สดุ,พนักงาบบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงาบขับรถทุ่นแรง,ข่างกลการเกษดร,ช่างไฟฟ้า,ช่างโลหะ,ช่างไม้,ช่างข่อมเครื่องยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 109
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี,เชียงใหม่,นครนายก,นครปฐม,นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มี.ค. – 7 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1. อ้างถึง ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

2. ตามที่ กรมการสัตว์ทหารบก ได้ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น เนื่องจากกองทัพบก ได้จัดสรรโควตาพนักงานราชการ ให้กับกรมการสัตว์ทหารบกเพิ่มเดิม ดังนั้น กรมการสัตว์ทหารบก จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัคร ฯ ตามประกาศที่อ้างถึง และให้ไข้ประกาศรับสมัคร ฯ ฉบับนี้แทน

3. ด้วย กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร

อัตราว่าง : 65 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานพ้สดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงาบบริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงาบขับรถทุ่นแรง

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ข่างกลการเกษดร

อัตราว่าง : 6 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างไม้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างข่อมเครื่องยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 


พนักงานการเกษตร

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 


พนักงานพ้สดุ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า  


พนักงาบบริการ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า  


พนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า  


พนักงาบขับรถทุ่นแรง

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า  


ข่างกลการเกษดร

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลโรงงาน หรือในสาขาวิชา ที,เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการ รับรอง 


ช่างไฟฟ้า

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือ ที่ทางราชการรับรอง 


ช่างโลหะ

สำเร็จการศึกษาประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและแผ่นโลหะ, เทคนิตอุตสาหกรรม, โลหะอุตสาหกรรม■หรือในสาชาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมชองทางราชการหรือที่ทางราชการ รับรอง 


ช่างไม้

สำเร็จการศึกษาประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือ ที่ทางราชการรับรอง 


ช่างข่อมเครื่องยนต์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่างยนต์ หรือในสาชาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการ รับรอง 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการสัตว์ทหารบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 7 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการสัตว์ทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments