กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/14114/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลีอกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และบระกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรกรรม
  2. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัคร  และให้ ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 – 19 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments