กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/14268/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการแรงงาน(ด้านการวิจัย),นักวิชาการแรงงาน(ด้านการออกแบบสื่อ),นักวิชาการแรงงาน(ด้านภาษาอังกฤษ),นักวิชาการเงินและบัญชี,นักสถิติ,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒๕ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 


นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 


นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)

๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๒. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การวิจัยด้านตลาดแรงงานหรือด้านแรงงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 


นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ)

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศึลป็และประยุกต์ศิลป็ ทางการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ทางการออกแบบกราฟิก ทางดิจิตอลอาร์ต ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต และทางการออกแบบมัลดิมีเดีย หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลดิมีเดีย ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และทางแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย 


นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ)

๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ
๒. สามารถแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 


นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์ 


นักสถิติ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ การวิจัยดำเนินงาน สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 


นักทรัพยากรบุคคล

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 


เจ้าพนักงานแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง ระบบเครือข่าย สารสนเทศด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ทั้งเครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมการจัดหางานตามที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขำวสาร ตลาดแรงงาน จัดทำดัชนีชี้วัดด้านตลาดแรงงานและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ปรับปรุงข้อมูล บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานให้เป็นปัจจุบัน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของกองบริหารข้อมูล ตลาดแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


นักวิชาการแรงงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน และโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือ การประสาน ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทำ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพัฒนาสื่อข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย ด้านตลาดแรงงาน หรือด้านแรงงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล และเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย จัดทำรายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะการวิจัยด้านแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย 


นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ)

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาข่าวสาร ตลาดแรงงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เข่น แบบเอกสารในลักษณะของอินโฟกราฟิก สื่อมัลติมีเดีย คลิปวิดีโอ เป็นต้น รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความต้องการด้านการพัฒนาสื่อข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาลื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลายได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต้านการผลิตสื่อให้กับบุคลากรของกองบริหาร ข้อมูลตลาดแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำแปลเอกสาร ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน ทั้งที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดทำ คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน ทั้งที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เป็นภาษาไทย รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความต้องการด้านการพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สืบค้น และแนะนำเอกสาร ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนา การจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน สรุปสาระสำคัญของเอกสาร/ บทความ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาให้กับบุคลากรของกองบริหารข้อมูล ตลาดแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท
และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 


นักสถิติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ แปลข้อมูล นำเสนอ จัดทำรายงานสถิติ กำหนดรูปแบบและข้อถาม การวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำโครงการสถิติ สำรวจ รวบรวมหลักฐานเพื่อจัดทำแผนที่สถิติ ให้บริการสถิติ เผยแพร่ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สถิติและแหล่งข้อมูลสถิติ และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการการคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 


เจ้าพนักงานแรงงาน

ปฏิบัติงานทางด้านแรงงานซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
การประมวลผล การรับคำร้อง หลักฐาน และจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และการจัดหางาน เช่น รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน การร้องทุกข์เรื่องต่าง ๆเกี่ยวกับแรงงาน การออกใบอนุญาตจดทะเบียนและควบคุมด้านแรงงาน รวมรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าทำงานในราชอาณาจักรไทย การสัมภาษณ์และทดสอบผู้สมัครงานการหาตำแหน่ง งานว่างและการบรรจุงาน การส่งเสริมการมีงานทำ การแนะแนวอาชีพ การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การพัฒนาฝีมือแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงาน โดยมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ภาคความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย อินทราเน็ต
 2. การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software)
 3. ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

นักวิชาการแรงงาน

ภาคความรู้ความลามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกิไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 2. ความรู้ด้านวิชาการแรงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2538

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านตลาดแรงงาน เช่น ระเบียบวิธีวิจัย

นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกิไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 2. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบสื่อ

นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกิไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 2. แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 3. การจับใจความ/หรือสาระสำคัญ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความ ที่เป็นภาษาอังกฤษ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบด้านงบประมาณ บัญชี การเงินการคลัง และพัสดุภาครัฐ
 2. ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงิน การบัญชี และงบประมาณของ ส่วนราชการ
 4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

นักสถิติ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 5. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราขการพลเรือน พ.ศ. 2537

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับการแปลข้อมูล นำเสนอ และวิเคราะห์ใช้ข้อมูล รวมถึง การจัดทำรายงานสถิติ

นักทรัพยากรบุคคล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกิไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ภาคความรู้ความสามารถเฎพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

เจ้าพนักงานแรงงาน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกิไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ภาคความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านแรงงาน ตามลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ของตำแหน่ง

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments