องค์การสะพานปลา

ลิงค์: https://ehenx.com/14587/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง จัดล่งเสริม สหกรณ์หรือสมาคมการประมง พัฒนาศักยภาพกิจการประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแหล่ง ชื้อขายสัตว์นํ้าที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย (ระดับ ๘) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

    วุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราขการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
–    . มีความรู้ ความเชี่ยวขาญด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้กับ องค์กรได้เป็นอย่างดี
–    – มีประสบการณ์และผลงานในการทำงานด้านนิติกรรม – สัญญา ร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ
–    มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
–    มีใบอนุญาตว่าความ/ทนายความ
–    มีประสบการณ์การทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
–    มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้
– ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments