ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 29 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15394/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญกีฬา,ครูวิชากีฬา,เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่อนามัย,เจ้าหน้าที่ซักรีด,พนักงานขับรถ,นักการภารโรง,พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการของทางราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูวิชากีฬา

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่อนามัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ซักรีด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


นักการภารโรง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา

วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬา


ครูวิชากีฬา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬาฟุตซอล
 2. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬายกน้ำหนัก
 3. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬามวยสากล
 4. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
 5. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬาเรือพาย
 6. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬาเทควันโด
 7. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
 8. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกฟิสิกส์ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
 9. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
 10. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกชีววิทยา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
 11. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 12. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การงานฯ
 13. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ หรือวิชาเอกศิลปะ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชานาฏศิลป์ หรือศิลปะ
 14. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์
 15. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกแนะแนว หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาแนะแนว
 16. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา

วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา


เจ้าหน้าที่พัสดุ

วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส วิชาเอกพารบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจบัญชี การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ


เจ้าหน้าที่การเงิน

วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. วิชาเอกการบัญชี หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี..


เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการทั่วไป หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ


เจ้าหน้าที่ทะเบียน

วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือมีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนและวัดผล..


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการทั่วไป หรือมีประสบการณ์ด้านงานแผนงาน


เจ้าหน้าที่อนามัย

วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกสุขศึกษา หรือมีประสบการณ์ ด้านงานอนามัย


เจ้าหน้าที่ซักรีด

มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานซักรีดเสื้อผ้าเป็นอย่างดี


พนักงานขับรถ

– มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลชนิดที่ 2 (บ2) ขึ้นไป
– มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถเป็นอย่างดี


นักการภารโรง

มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานนักการภารโรงเป็นอย่างดี..


พนักงานรักษาความปลอดภัย

มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครหรือสอบถาม ได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.035866238

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments