ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.ยโสธร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564

สนจ.ยโสธร

ลิงค์: https://ehenx.com/15854/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยโสธร (สำนักงานจังหวัดยโสธร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.ยโสธร เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดยโสธร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร

ด้วยจังหวัดยโสธร ประสงค์จะวับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศวับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาชาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานวิชาการพัสดุ

๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานชองพัสดุ
๒. ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่าง ๆ เช่น วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นด้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๓. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะชองวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พรัอมใช้งาน
๕. จำหน่ายพัสดุเมื่อซ่ารุดหรือเสื่อสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๖. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสบุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่นให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและปึกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับการปึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมีอที่ถูกต้อง เป็นด้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและช้อกำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.ยโสธร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครอื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดยโสธร สำนักงานจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.ยโสธร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments