กรมแพทย์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16143/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเขียนโปรแกรม,พยาบาล,ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น,นักวิชาการการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเขียนโปรแกรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นักวิชาการการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม3.) หรือเทียบเท่า


พนักงานพัสดุ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า


พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง


พนักงานเขียนโปรแกรม

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของ ทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง


ผู้ช่วยพยาบาล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี หรือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการรับรอง


ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ


นักวิชาการการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นหลักฐาน การสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล

กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023544425

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 94413

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมแพทย์ทหารบก

แผนที่ file 1

Facebook Comments