ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/16665/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,800-12,184
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะท้นตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

– คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. : ๙,๔๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๔๐๐ บาท
– คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. : ๑๑,๔๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๔ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
๒. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่า สำเร็จการปีกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)
๓. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
๔. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวช้องกับงานด้านการศึกษา จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

๑. งานด้านธุรการและงานสารบรรณ เช่น การร่างหนังสือ รับ-ส่งและ ติดตามหนังสือราชการ รวมถึงการแจ้งเวียนหนังสือของหน่วยงานผ่านระบบ MU-SIS เป็นต้น
๒. งานด้านการเรียนการสอน เช่น ดูแลรับผิดชอบงานหลักสูตรหลังปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ และหลักสูตรปีกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน จัดทำเอกสารสำหรับการเรียนการสอน จัดตารางการเรียนการสอน จัดทำข้อสอบ และคะแนนสอบของนักศึกษา เป็นต้น
๓. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านครุภัณฑ์และพัสดุของภาควิชา ช่วยงานส่วนกลางของภาควิชา ดูแลความเรียบร้อยของภาควิชา
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานธุรการ

สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน ๑ วัน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments