ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ต.ค. 2565

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/17691/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาการเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (สาขางานพืชไร่,พืชสวน)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สาขางานเกษตรศาสตร์)
2. มีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือมีปราบการณ์การปฏิบัติงานด้านหม่อนไหมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ปฏิบัติงานด้านการผลิตหม่อนและไหมพันธุ์ดี พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการผลิต
2. ดูแลและปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ยอมสีและผ้าไหมดูแลปฏิบัติงานแปลงไม้ย้อมสี จัดทำรายละเอียดพันธุ์ไม้ย้อมสี แปลงหม่อนกินผล จัดทำรายละเอียดแปลงหม่อนรวบรวมพันธุ์ งานบริการประชาชน และศูนย์เรียบยรู้ด้านหม่อนไหม
3. ให้บริการวิชาการด้านหม่อนไหม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในการถ่ายทอดความรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม เช่น จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี สี ผ้าไหม การทอฟ้า การแปรรูปผลิตผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม และโครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

– ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถ – ความรู้ทางด้านการเกษตร การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม มาตรฐานสินค้าเกษตร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะ – ความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ – ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
สมรรถนะ – บุคลิกภาพ การแต่งกาย ทัศนคติ – ประวัติ ประสบการณ์ ความสามารถ – ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่ม การแสดงออกด้านอารมณ์ – มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม – ความรู้ด้านหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมหม่อนไหม ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 – 17 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมหม่อนไหม

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments