ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 พ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยนครพนม

ลิงค์: https://ehenx.com/17745/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
3. หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความลามารถ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการ ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) ๑.๒ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง –    ความรู้เกี่ยวระเบียบงานสารบรรณ –    ความรู้เกี่ยวกับงานการประชุม
การประเมินครั้งที่ ๒ ๒. คุณลมบัติล่วนบุคคล ๒.๑ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ ๒.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ๒.๔ การแก่ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๒.๕ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments