ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ม.ค. -28 ก.พ. 2566

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/17780/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างยานยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล,ช่างเมคคาทรอนิกส์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ม.ค. – 28 ก.พ. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัคร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างเชื่อมโลหะ

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างยานยนต์

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างกลโรงงาน

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างเมคคาทรอนิกส์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัครสอบฯ ภาคปกติ เป็นชายโสด

– อายุ 15 – 22 ปี บริบูรณ์ (เกิด 1 เม.ย. 48-31 มี.ค. 51) หรือเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด กห. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2545)
– สมัครได้ทั้งชายและหญิง 
– วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
– เมื่อจบการศึกษาได้รับวุฒิ ปวช.
– บรรจุเข้า่รับราชการใน กห.


คุณสมบัติผู้สมัครอบฯ ภาคสมทบ เป็นชายโสดหรือหญิงโสด

– จบ ม.3 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลีย่ตลอดหลักสุตรไม่ต่ำกว่า 2.00
– อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2544) หรือเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กห. อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2541)
– เมื่อจบการศึกษาได้รับวุฒิ ปวช.
– ไม่มีข้อผูกพันธ์กับราชการ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 28 ก.พ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments