มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/11541/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10190- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานทั่วไป

1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)

2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน,ซื่อสัตย์, มีความละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา

4. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานทั่วไป

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่มารักษาทางทันตกรรม การให้ข้อมูลการรักษา การบริการต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มาติดต่อสอบถาม และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบ SSB เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกต่างๆ

2.ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ และรับคำร้อง ประสานงานเกี่ยวกับการขอเอกสาร

3. จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้ภายในหน่วยงาน

4. ดำเนินงานรับ – ส่งผ้ากับบริษัทภายนอก และบันทึกสถิติประจำเดือนเพื่อประกอบการตรวจสอบ

5. ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาตนเอง

6. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 – 28 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments